Cam sành loại 1

Liên hệ
  • Thông tin liên hệ

    HTX Nông nghiệp Trà Dương
    Điện thoại: 0975.606.737
    Email: nnqqhh@gmail.com
    Điạ chỉ: Thôn Dương Trung, Xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Sản phẩm nổi bật

Cam sành loại 1


0975.606.737
1
Bạn cần hỗ trợ?